Перник ИнфоБългарски Бизнес Каталог - добави безплатно вашата фирма тук
www.pernik.info   Интернет портал на град ПерникВход потребители
Потребител : 
Парола : 
 Регистрация

Търсене в сайта
Текст:
Къде:
 

поща@pernik.info
Поща : 
Парола : 
  

Партньори
БГ Бизнес - каталог на фирмите в България
Сайтовете за ТЕБЕ!
tbox7.com
Bansko
Обзавеждане
Оценки и мнения
Обяви
Новини Добрич
Хотели в България
Giftsface - подаръци за любими хора!
Климатици
Съновник
Обяви.Сайт за обяви
Имоти
Новини
Игри

 


Условия за ползване на уеб сайта Pernik.info

МОЛЯ ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ТОЗИ ДОКУМЕНТ ПРЕДИ ДА ПОСЕТИТЕ ИЛИ ИЗПОЛЗВАТЕ САЙТА

Правила и условия за използване на Pernik.info

Настоящите Правила и условия за ползване на Интернет услуги уреждат отношенията между Pernik.info и всяко лице, което се регистрира на Интернет страницaта Pernik.info, за да ползва услуги.
Pernik.info си запазва правото, съобразявайки се със съответните нормативни и законови изисквания, да променя Условията по всяко време, чрез обновяване на този текст.
 1. Всички елементи на съдържанието на тези Интернет страници, включително дизайн, софтуерни програми, текст, база данни, снимков материал, графики и друга информация или елементи, представляват обект на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права и са собственост на Pernik.info и/или неговите партньори, предоставили съответните информация или елемент.

 2. Всяко неразрешено ползване, възпроизвеждане, промяна и др. на част или цялото съдържание на Интернет страниците без разрешение от Pernik.info и/или неговите партньори е забранено и ще се преследва по предвидения от закона ред.

 3. В случай, че елементи или материали от Интернет страницата бъдат запомнени на компютъра на потребителя или разпечатани за лична и нетърговска употреба, потребителят е длъжен да запази и осигури на всяко копие указанията за запазени права, които се намират на сайта.

 4. Ваше е задължението да преглеждате този текст за промени. Потребител е всяко лице, което ползува услугите на Pernik.info, независимо от това дали се е регистрирало като потребител на страниците, посочени в т. 1 или не.

 5. Pernik.info не носи отговорност, ако при нарушения на работоспособността на програмното или техническото осигуряване на други оператори в Интернет или на телекомуникационните връзки в и/или извън страната, регистриран потребител не може да ползва частично или напълно възможностите на предоставените Услуги.

 6. Pernik.info се задължава да пази тайната на кореспонденцията, както и да не разгласява създадените потребителски имена и пароли или друга персонална информация предоставена от лицата, без тяхно предварително съгласие, освен ако това не следва по силата на нормативна разпоредба.

 7. На потребителите се забранява да нарушават или да се опитват да нарушат сигурността на страницата, включително без ограничение:
  1. да имат достъп до данни, които не са предназначени за тях или да се включват в сървъра или в клиентски файл, за които клиента не е дал разрешение за достъп;
  2. да се опитват да проучват, сканират или тестват уязвимостта на системата или мрежата или да правят пробив в системата или други действия без съответна оторизация;
  3. да се опитват да се намесват с услуги предназначени към който и да било клиент, група или мрежа, включително без ограничения, претоварване на трафика, разрушаване на информацията;
  4. да публикуват обяви, които са клеветнически, неприлични, заплашителни, оскърбителни или омразни;
  5. да извършват всякаква дейност, налагаща неразумни или несъразмерни натоварвания на инфраструктурата на страницата;
  Нарушаването на сигурността, както и случаите, които могат да доведат до такива нарушения на системата или мрежата може да завърши с подвеждането под гражданска или криминална отговорност.

 8. В случай на доказани неправомерни действия по предходната точка от настоящите правила, или при поискване от компетентните органи на Република България, Pernik.info си запазва правото да предоставя цялата налична информация за действията и самоличността на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

  Pernik.info не отговаря пред ПОТРЕБИТЕЛЯ за:

  1. загуби, пропуснати ползи и други щети, причинени на ПОТРЕБИТЕЛЯ в резултат от ползване на Услугите от негова страна, както и за невъзможността да се ползват Услугите;
  2. неспособност на ПОТРЕБИТЕЛЯ да ползва всяка една отделна Услуга;
  3. претенции от трети лица срещу ПОТРЕБИТЕЛЯ при или по повод ползване на Услугите;
  4. за публикуване на обяви с нецензурни или обидни текстове на религиозна, верска или политическа основа. В случай, че са налице доказани неправомерни действия по тази точка, Pernik.info ще използва всички технологични и законови мерки за откриване на нарушителите и осведомяване на компетентните органи.

 9. Единствено потребител потвърдил настоящите правила, може да ползва предоставяните услуги през Интернет страниците, посочени в т. 1.

 10. Администратора на сайта си запазва правото да налага наказателни мерки на потребители, позволили си да нарушават гореспоменатите условия. Тези мерки се състоят в предупреждение на потребителя и при повторно действие - забрана за разглеждане на сайта.

 11. За всички неуредени в този договор въпроси се прилага действащото в Република България законодателство.

 12. Ако Ви е известен сайт или потребител, който е в нарушение на нашите условия за ползване или ако имате някакви въпроси или други забележки към този договор, моля свържете се с нас чрез тази форма за незабавна помощ.